Kalmar-Ölands Nämndemannaförening

Kalmar-Ölands nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Pernilla Andersson

pernillaljunggren69@gmail.com
073-525 74 29
  • Sekreterare

Monica Anderberg

monica.anderberg@torsas.se
073-086 72 16
  • Kassör

Kristina Podolak-Andersson

kristinapa49@gmail.com
070-321 73 83

Endast för administratörer