Kalmar-Ölands Nämndemannaförening

Välkommen till Kalmar-Öland Nämndemannaförening

Kalmar–Ölands nämndemannaförening är en lokalavdelning till Nämndemännens Riksförbund NRF. Föreningen organiserar nämndemän i södra Kalmar län som tjänstgör i svenska domstolar.

Föreningen arbetar för att stödja nämndemännen med utbildning, information och nätverk genom att: Anordna utbildningsdagar, kompetensutbildning genom studieresor och studiebesök och föreläsningar, för att utveckla och fördjupa nämndemannarollen vara medlem i Nämndemännens Riksförbund (NRF) för att förbättra villkoren för nämndemän utveckla gemenskapen mellan nämndemännen inom föreningen och genom samverkan med andra nämndemannaföreningar Kalmar-Ölands Nämndemannaförening planerar varje år kompetensutvecklande studiebesök, studieresor och föreläsningar inom rättsväsendet.

Föreningen vill ge våra medlemmar tillfälle att lämna förslag till studieresor och föreläsningar inom rättsväsendet som kan vara av intresse.

Medlem blir du genom att använda menyns Medlem – Bli medlem. Där kan du även betala ditt medlemskap.

Som ordförande för föreningen hälsar jag dig välkommen att bli medlem och att ta del i föreningens aktiviteter och hoppas att du ska få glädje av ditt medlemskap.

Pernilla Andersson,
ordförande

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Endast för administratörer