Kalmar-Ölands Nämndemannaförening

Inbjudan Lund 2019-09-26

Inbjudan till Kompetensutvecklingsresa till Lund

Torsdagen den 26 september 2019

7.00 Tåget från Kalmar till Lund. Medtagen fika intas på tåget

9.58 I Lund

10.30-17.30 Föreläsning Bevisvärdering vid brottmål av Christian Dahlman, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Lunds universitet

  • Innehållet:
    Den rättsliga ramen för bevisvärderingen i brottmål. Vad innebär det att bevisvärdering i svenska domstolar är ”fri”?
  • Beviskraft. Vilka faktorer påverkar hur starkt stöd ett bevis ger? Vilka tankefel görs ofta i sannolikhetsbedömningar? Hur skall resultat på NFCs utlåtandeskala förstås?
  • Beviskravet i brottmål. Vad innebär oskyldighetspresumtionen? Vad innebär kravet på bevisning ”bortom rimligt tvivel”?
  • Flera bevisfakta. Hur skall man gå till väga när man bedömer samverkande bevisningen? Hur skall man gå till väga när man bedömer motverkande bevisningen?
  • Robusthet. Vad innebär ”utredningskravet” i brottmål?
  • Betingelsebevisning. Vilken betydelse har tillfälle och motiv? Hur skall karaktärsbevisning bedömas?
    Önskvärd förkunskap: Boken ”Beviskraft” (bra att läsa in före resan).


12.00 Gemensam lunch i restaurang bredvid Juridicum

18.01 Tåget från Lund

21.04 Åter i Kalmar

Anmälan till Pernilla Andersson, email hidden; JavaScript is required, tel. 073-525 74 29 senast den 15 juli 2019.

En avgift på 500 kr betalas in till vårt plusgiro i samband med anmälan. Beloppet inkluderar tågresa, föreläsning, boken Beviskraft, lunch och fika.

Välkomna!

Kalmar-Ölands Nämndemannaförening
styrelsen

Endast för administratörer